fbpx

Cum să primeşti un cadou de 25% de la statul român

Deşi pare greu de crezut că tocmai statul (pe care îl ştim cu toţii atât de preocupat să ne aducă taxe, accize, impozite şi câte şi mai câte) ar putea să ne facă vreun „cadou”, iată totuşi că această „minune” se întâmplă. 

Este vorba de un contract de economisire şi creditare, care poate fi încheiat prin intermediul a două banci (subintitulate sugestiv „bănci pentru locuinţe”), prin care persoana se obligă să economisească de-a lungul unui an calendaristic (deci până la data de 31 decembrie) o anumită sumă de bani iar statul se obligă ca anul următor să-i dea acest „cadou” (numit „primă de la stat”) egal cu 25% din suma economisită. 

E foarte simplu: sumele economisite pot fi depuse în cont oricând doreşte respectivul, în mai multe tranşe sau în una singură, iar contribuţia statului va fi depusă în cursul anului următor.  Anul următor persoana mai vine cu încă o sumă economisită şi statul cu încă o primă de 25%.  În total pentru 5 ani, cât durează această perioadă de economisire.  Apoi, dacă se doreşte, persoana respectivă poate obţine de la bancă un credit tot pe 5 ani, pentru cumpărarea sau amenajarea unei locuinţe, în condiţii foarte avantajoase (cu dobândă mică). 

Sigur, există şi unele limitări.  Prima este legată de mărimea primei de la stat, care este de maxim 250 euro anual, deci practic nu sunt încurajate economii ce depăşesc 1000 euro/an (pentru că nu vor primi nimic în plus faţă de cei 250 euro).  Dacă, însă, sunteţi siguri că veniturile vă permit economii mai mari de 1000 euro/an, puteţi încheia mai multe contracte, câte unul pe numele fiecărui membru al familiei, inclusiv pentru copiii minori. 

Altă limitare este legată de cei 5 ani care trebuie să treacă înainte de a avea acces la banii respectivi.  Totuşi, există posibilitatea de a retrage bani chiar dacă au trecut numai 2 ani, cu condiţia ca ei să fie folosiţi pentru construcţia sau amenajarea locuinţei, lucru care va fi dovedit prin facturile justificative pe care trebuie să le depuneţi la bancă în următorii 3 ani.  Iar dacă treceţi prin dificultăţi şi chiar nu mai puteţi continua contractul, îl puteţi cesiona unei alte persoane interesate, urmând să primiţi suma pe care o aveaţi în cont şi cealaltă persoană să îl continue până la împlinirea celor 5 ani (şi să primească creditul care îi interesează, de fapt, pe cei mai multi). 

Important este faptul că toate aceste sume sunt garantate de către stat prin Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare, deci eventualul risc la care ne expunem este chiar minim, acelaşi ca la orice depozit la bancă.  Spre deosebire, însă, de depozitul la bancă, prima de la stat este scutită de impozit şi are un randament mult mai mare, fiind probabil cea mai profitabilă investiţie din această perioadă. 

Disclaimer și avertisment cu privire la riscuri: Informaţiile sau materialele prezentate pe site-ul IdeiSiBani.ro nu sunt şi nu pot fi considerate recomandări de cumpărare, vânzare sau păstrare a unui anumit instrument financiar. Site-ul IdeiSiBani.ro avertizează cu privire la riscurile ridicate pe care le implică tranzacţionarea şi investiţiile în instrumente financiare, incluzând, fără ca enumerarea să fie limitativă, fluctuaţia preţurilor pieţei, incertitudinea dividendelor, a randamentelor şi/sau a profiturilor, fluctuaţia cursului de schimb. Performanţele trecute nu reprezintă garanţii ale performanţelor viitoare ale instrumentelor financiare. În consecință, site-ul IdeiSiBani.ro recomandă abordarea instrumentelor financiare numai în cunoştinţă de cauză şi după o documentare prealabilă. Produsele derivate tranzacționabile în marjă oferite de X-Trade Brokers DM S.A. sunt riscante. Pierderile pot depăși marja blocată.

Adresa ta de email este în siguranţă!