Se mai poate obţine în 2017 un profit suplimentar de ÎNCĂ 10%?

La sfârşitul anului trecut, în luna decembrie, am scris un articol intitulat “Cum poţi obţine în 2017 un randament anual de 10% fără niciun efort”.

Mă refeream la dividendele care urmau să fie oferite investitorilor, în 2017, de câteva din companiile cele mai importante de la Bursa de Valori Bucureşti.

Într-adevăr, aceste dividende, estimate în articolul respectiv, s-au materializat, aducând astfel un profit ce chiar a depăşit în unele cazuri valoarea de 10%.

Mai mult, bursa a înregistrat în 2017 creşteri substanţiale, căci indicele BET s-a apreciat până acum cu peste 13%, lucru care a făcut acest profit şi mai atractiv.

Iar acum, deşi ne apropiem de ultimul trimestru din 2017, ni se oferă şansa de a realiza un profit suplimentar de ÎNCĂ 10%…

 

Este vorba despre solicitarea statului (prin ministerele Economiei şi Energiei), ca acţionar majoritar, de distribuire a unor dividende suplimentare, în valoare totală de 1.3 miliarde lei.

Companiile cărora li s-au solicitat aceste dividende suplimentare sunt: Romgaz (750 mil. lei), Transgaz (171 mil. lei), Transelectrica (171 mil. lei), Nuclearelectrica (100 mil. lei) şi Conpet (85 mil. lei).

În tabelul de mai jos se găseşte o listă cu aceste companii şi cu potenţialul profit pe care l-ar aduce dividendul suplimentar propus, dacă va fi acceptat de către conducerile companiilor respective.

profit suplimentar

Sigur că această solicitare a statului poate vulnerabiliza aceste companii şi le poate pune în pericol planurile de investitii şi de dezvoltare pe termen mediu şi lung, deci nu este un gen de practică ce i-ar avantaja pe investitorii pe termen lung.

Pe de altă parte, însă, distribuirea unei părţi din rezervele de cash aflate în exces faţă de necesarul de investitii ar putea reprezenta un element pozitiv, ce ar încuraja eficientizarea respectivelor companii.

Oricum, acestea nu sunt în pericol de a rămâne fără disponibilităţi – cel puţin deocamdată – dacă avem în vedere faptul că şi după plata acestor dividende, companiile de stat listate ar mai avea încă posibilitatea de a distribui sume suplimentare din rezultatul reportat şi din rezerve totalizând cca. 10 miliarde lei, după estimările analiştilor de la Tradeville.

Acestea sunt motivele pentru care eu rămân şi în continuare interesat de investitia în acţiuni româneşti la BVB, care probabil că vor continua să aducă un profit semnificativ şi în anii care vor urma.

Disclaimer și avertisment cu privire la riscuri: Informaţiile sau materialele prezentate pe site-ul IdeiSiBani.ro nu sunt şi nu pot fi considerate recomandări de cumpărare, vânzare sau păstrare a unui anumit instrument financiar. Site-ul IdeiSiBani.ro avertizează cu privire la riscurile ridicate pe care le implică tranzacţionarea şi investiţiile în instrumente financiare, incluzând, fără ca enumerarea să fie limitativă, fluctuaţia preţurilor pieţei, incertitudinea dividendelor, a randamentelor şi/sau a profiturilor, fluctuaţia cursului de schimb. Performanţele trecute nu reprezintă garanţii ale performanţelor viitoare ale instrumentelor financiare. În consecință, site-ul IdeiSiBani.ro recomandă abordarea instrumentelor financiare numai în cunoştinţă de cauză şi după o documentare prealabilă. Produsele derivate tranzacționabile în marjă oferite de X-Trade Brokers DM S.A. sunt riscante. Pierderile pot depăși marja blocată.

Adresa ta de email este în siguranţă!