Şi tu poţi obţine un randament anual de 10% fără niciun efort

Traversăm o perioadă în care dobânzile devin tot mai mici, deci a obţine un randament atractiv pentru investiţiile noastre devine un lucru tot mai dificil. 

Cu toţii am văzut că dobânzile la depozitele bancare s-au prăbuşit la un nivel pe care nici nu ni-l puteam imagina în urmă cu câţiva ani. 

De exemplu, site-ul conso.ro calculează rata medie pentru dobanda anuală la depozite şi afişează o valoare de doar 2,29% pentru cele în lei, pe 1 an (iar la cele în euro rata medie este chiar şi mai mică, de numai 1,25%). 

Cum am putea obţine un randament mai mare pentru banii noştri?  O variantă interesantă ar fi dividendele oferite de unele din companiile listate la Bursa de Valori Bucureşti (BVB).    

Multe din aceste companii au avut o evoluţie pozitivă în ultimii ani, în contextul stabilizării economiei româneşti şi a creşterii continue a PIB-ului (care în primul trimestru din 2015 a avut cea mai mare creştere din perioada postcriză).  În mod particular, companiile din domeniul utilităţilor (gaze, electricitate) precum şi societăţile de investiţii financiare (SIF-urile) au avut în ultimii ani profituri atractive. 

Acţionarii lor au primit mare parte din aceste profituri sub formă de dividende, beneficiind şi de faptul că aceste companii (la care statul deţine un pachet de acţiuni majoritar) sunt obligate prin lege să distribuie ca dividende cel puţin 50% din profit.  Acest lucru a produs un randament atractiv pentru acţionarii lor. 

Iar profiturile obţinute în anul 2014 nu sunt deloc mici, astfel încât şi dividendele ce se vor distribui în anul 2015 vor fi foarte interesante.  În tabelul de mai jos se găseşte un top al companiilor, clasificate în funcţie de randamentul pe care îl reprezintă dividendul oferit faţă de preţul acţiunilor respective (la data de 30.04.2015).    

 randament dividende

După cum se poate observa din tabel, acest randament ajunge la aproape 10%, o valoare de peste 4 (!) ori mai mare decât rata medie pentru dobânda anuală la depozitele bancare. 

Dar situaţia randamentelor arată chiar şi mai bine, datorită faptului că SIF Moldova urmează să-şi majoreze capitalul social şi să distribuie o acţiune gratuită pentru fiecare acţiune deţinută.  Această distribuire gratuită poate fi asimilată unui dividend suplimentar care, având în vedere că valoarea nominală a unei acţiuni SIF2 este de 0,10 lei, va duce la obţinerea în final a unui randament cumulat de 12,27%. 

Sigur că orice investiţie în acţiuni are anumite riscuri, în particular cel al scăderii preţului acţiunii respective (mai ales datorită unor factori geopolitici, cum ar fi la momentul actual situaţia incertă a Greciei). 

Însă pe termen lung, în condiţiile în care consumul de gaze şi de electricitate ar trebui să crească, odată cu creşterea economiei şi liberalizarea tarifelor respective, şi preţul acţiunilor companiilor din domeniu ar avea de câştigat (pe lângă continuarea unei politici favorabile a dividendelor). 

Acestea sunt motivele pentru care am decis să aloc o porţiune a portofoliului meu investiţiei în acţiuni care acordă dividende cu un randament anual de ordinul 10%.

Disclaimer și avertisment cu privire la riscuri: Informaţiile sau materialele prezentate pe site-ul IdeiSiBani.ro nu sunt şi nu pot fi considerate recomandări de cumpărare, vânzare sau păstrare a unui anumit instrument financiar. Site-ul IdeiSiBani.ro avertizează cu privire la riscurile ridicate pe care le implică tranzacţionarea şi investiţiile în instrumente financiare, incluzând, fără ca enumerarea să fie limitativă, fluctuaţia preţurilor pieţei, incertitudinea dividendelor, a randamentelor şi/sau a profiturilor, fluctuaţia cursului de schimb. Performanţele trecute nu reprezintă garanţii ale performanţelor viitoare ale instrumentelor financiare. În consecință, site-ul IdeiSiBani.ro recomandă abordarea instrumentelor financiare numai în cunoştinţă de cauză şi după o documentare prealabilă. Produsele derivate tranzacționabile în marjă oferite de X-Trade Brokers DM S.A. sunt riscante. Pierderile pot depăși marja blocată.

Adresa ta de email este în siguranţă!