Categorie | Idei pentru risc mic

Mai profitabile decât depozitele bancare: investitiile cu risc mic

Depozitele bancare sunt cele mai uzuale modalităţi de păstrare a economiilor, având avantajul de a fi garantate de stat. 

Dar ele au şi unele dezavantaje, cel mai important fiind dobanda foarte mică pe care o oferă. 

Printre soluţiile care există la această problemă se numără şi fondurile de investitii cu risc mic. 

Ce sunt fondurile de investitii cu risc mic şi ce avantaje ne aduc?

 

Fondurile de investitii cu risc mic reprezintă o alternativă foarte interesantă la depozitele bancare.  Ele nu sunt garantate în mod direct de către stat, deci pot – cel puţin teoretic – să înregistreze şi scăderi. 

Dar ele investesc numai în instrumente cu risc mic, cum sunt titlurile de stat, depozitele bancare sau obligaţiunile, şi niciodată în instrumente cu risc mai mare, cum sunt acţiunile. 

Obligaţiunile sunt titluri de valoare foarte asemănătoare cu un împrumut.  Avantajul lor este că, după cum le spune şi numele, ele sunt garantate de cel care s-a împrumutat, fie că vorbim despre o anumită companie sau o anumită municipalitate. 

Ca urmare, deşi pe termen scurt investitiile în aceste instrumente cu risc mic pot avea unele fluctuaţii, pe termen mediu şi lung ele au o valoare stabilă şi oferă investitorilor câştiguri regulate. 

Principalul avantaj pe care îl au fondurile de investitii cu risc mic faţă de depozitele bancare este randamentul mult mai mare.  În plus, aceste fonduri oferă şi o flexibilitate mai mare. 

La depozitele bancare, toţi banii sunt blocaţi pe o anumită perioadă şi dacă este nevoie de ei mai devreme, se pierde toată dobanda acumulată.  Spre deosebire, la retragerea banilor dintr-un fond de investitii cu risc mic se obţine randamentul fondului până în ziua respectivă.   

Ce profit se poate obţine printr-un fond de investitii cu risc mic? 

 

Randamentele pe care le oferă fondurile de investitii cu risc mic sunt foarte diferite, în funcţie de moneda în care sunt exprimate şi tipul de instrumente în care investesc. 

Cele mai uzuale sunt fondurile de investitii în lei.  Ele sunt oferite de numeroase bănci din România şi performanţele lor trebuiesc comparate cu dobanda pentru depozitele bancare în lei.  Site-ul conso.ro calculează rata medie a dobanzii şi afişează pentru depozitele în lei pe 1 an o valoare de cca. 1,5%.  

Fondurile de investitii cu risc mic exprimate în lei pot obţine în mod uzual un randament dublu sau chiar triplu faţă de această dobanda. 

Sigur că evoluţia din trecut nu reprezintă o garanţie asupra performanţei ce se va obţine în viitor, însă există fonduri ce au avut de-a lungul timpului în mod constant rezultate foarte bune.  De exemplu, fondul BRD Obligatiuni a adus în ultimul an un profit de 4%, iar fondul Certinvest Leader a avut în ultimul an o creştere de aproape 5%.       

Cei care preferă să-şi păstreze economiile şi să investeasca în euro sau în dolari trebuie să se raporteze la dobanzile depozitelor bancare respective, care sunt acum cu mult mai mici de 1% pe an.  Şi în acest caz, fondurile de investitii cu risc mic realizate în euro sau în dolari au obţinut profituri MULT mai mari, diferenţele fiind chiar mai mari decât la cele în lei. 

La euro, de exemplu, o performanţă foarte bună a avut fondul BRD Euro Fond, care a adus în ultimul an un profit de aproape 4,5%.  

La dolari, rezultatele au fost și mai bune, căci, de exemplu, fondul  BRD USD Fond a reuşit să obţină un profit de peste 6% în ultimul an, deci MULT mai mare decât dobanda depozitelor bancare respective.  Iar dacă luăm în calcul şi aprecierea din ultima vreme a dolarului faţă de euro, rezultatul este cu atât mai bun. 

În concluzie, fondurile de investitii cu risc mic reprezintă o alternativă la depozitele bancare, ce poate fi luată în considerare de cei interesaţi de obţinerea unor randamente mai mari, pe termen mediu, în condiţii de flexibilitate crescută.  Căci pe termen lung şi foarte lung, cele mai profitabile rămân, în principiu, investitiile în pieţele de acţiuni. 

Disclaimer și avertisment cu privire la riscuri: Informaţiile sau materialele prezentate pe site-ul IdeiSiBani.ro nu sunt şi nu pot fi considerate recomandări de cumpărare, vânzare sau păstrare a unui anumit instrument financiar. Site-ul IdeiSiBani.ro avertizează cu privire la riscurile ridicate pe care le implică tranzacţionarea şi investiţiile în instrumente financiare, incluzând, fără ca enumerarea să fie limitativă, fluctuaţia preţurilor pieţei, incertitudinea dividendelor, a randamentelor şi/sau a profiturilor, fluctuaţia cursului de schimb. Performanţele trecute nu reprezintă garanţii ale performanţelor viitoare ale instrumentelor financiare. În consecință, site-ul IdeiSiBani.ro recomandă abordarea instrumentelor financiare numai în cunoştinţă de cauză şi după o documentare prealabilă. Produsele derivate tranzacționabile în marjă oferite de X-Trade Brokers DM S.A. sunt riscante. Pierderile pot depăși marja blocată.

Adresa ta de email este în siguranţă!